Política de privacitat

Política de privacitat Canal ètic.

Per poder rebre i tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit aquest Avís sobre Privacitat. En cas que no acceptis les condicions conforme al que disposa l' avís, no podràs realitzar la denúncia.

Recorda que aquest canal no té per objecte comunicar emergències. El canal ètic està gestionat per IPLAN GESTIÓN INTEGRAL S. L, utilitzant la plataforma ithikios, de la qual és titular Digital Products Development SL, empresa especialitzada a oferir sistemes de gestió de canals de denúncia interns per a empreses. Ithikios garanteix la seguretat i confidencialitat per a la finalitat del tractament contractat. A continuació, et mostrem la informació bàsica sobre com tractem les teves dades personals:

Responsable de tractament: IPLAN GESTIÓ INTEGRAL S. L, domiciliada al Carrer Llacuna nº 161, 2ºP. Oficina 2, 08018 Barcelona.

 Delegat de protecció de dades: Pots contactar a través del correu: [email protected]

 Dades objecte de tractament i procedència: Seran:

  1. Les teves dades de contacte, si les proporciones (nom i cognoms, email, telèfon).
  2. Nom i càrrec de les persones sobre les quals s' informi en la denúncia.
  3. Informació (amb independència de la seva naturalesa) dels fets denunciats.

Finalitat del tractament i Legitimació: En base a l'obligació legal establerta als articles 10 i 13 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, de disposar d'aquests sistemes interns d'informació (article 6.1.c GDPR).

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l' empresa t' informa que les teves dades personals seran recaptades i tractades amb la finalitat de:

  1. Analitzar, processar i investigar els fets comunicats de manera confidencial.
  2. Gestionar la consulta que ens planteges.
  3. Intercanviar informació amb l'objectiu de complementar la teva sol·licitud.
  4. Entrevistar-te per clarificar els fets comunicats, si escau.

Reserva de la seva identitat: Conforme a l'article 31.1 de la Llei 2/2023, l'informem que la seva identitat serà en tot cas reservada i que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

El nostre interès legítim és garantir el compliment de les polítiques i normes i/o legislació aplicable.

Criteris de conservació de les dades: Conservarem les teves dades durant un termini màxim de tres mesos després de la notificació de la irregularitat si els fets no haguessin estat provats i sempre que no resultin necessaris per a altres finalitats o a efectes probatoris del degut control i supervisió en la prevenció de delictes. En cas que els fets sí que resultin provats o amb indicis suficients, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a l' exercici per part de l' entitat dels seus drets davant els tribunals de justícia, i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l' anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Destinataris de cessions: Els que resultin necessaris conforme a Llei, els proveïdors del servei en la seva condició d' encarregats del tractament. Així mateix, en el curs d' una investigació pot ser necessari que compartim els fets que informin amb una altra societat del grup, si aquesta es troba implicada en els fets; guardarem sempre el teu anonimat. No se cediran dades a altres tercers, llevat d' obligació legal.

Drets dels interessats: Accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, portabilitat, oposició i a presentar reclamacions davant les autoritats de control.